HOW TO GO

รถโดยสารประจำทาง
– เส้นบางนา-ตราด
   132 เคหะบางพลี –พระโขนง
   133 เคหะบางพลี – ซีคอน-พระโขนง
    365 สำโรง-บางพลี-บางปะกง

– เส้นเทพารักษ์
   รถเมล์ สำโรง- บางบ่อ
   รถสองแถวเล็ก สำโรง-บางปลา
   รถสองแถวเล็ก สำโรง – ราชภัฎธนบุรี

รถตู้
– เส้นบางนา-ตราด
   รถตู้ บางนา-บางบ่อ , กรุงเทพฯ-ชลบุรี
– เส้นเทพารักษ์
   รถตู้ สำโรง-บางบ่อ

รถไฟฟ้า
ลงสถานีแบริ่งและต่อรถโดยสารประจำทาง
– เส้นบางนา-ตราด 365 สำโรง –บางปะกง
– เส้นเทพารักษ์ รถเมล์ สำโรง – บางบ่อ
– หรือ รถสองแถวเล็ก สำโรง-บางปลา,สำโรง – ราชภัฎธนบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบางปลาพลาซ่า
099-419-2943
087-316-0068
เปิดทุกวัน  จันทร์-เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.